Företagsförsäkring

Företagsförsäkring - Yrkesverksam

Försäkringen gäller för dig som är utexaminerad massör och godkänd av Svensk Massage samt för verksamhet inom följande områden inom alternativmedicinsk verksamhet: massage, friskvård, akupressur, spaterapi eller inom annat område som godkänts av Massörerna och Svedea AB. I de fall din verksamhet avviker från dessa områden ska den avvikande verksamheten godkännas av Svedea AB och specifikt anges på försäkringsbeviset.
 

Årspremie:  Försäkring inkl. medlemskap i Massörerna 1040 kr
 

Företagsförsäkring för yrkesverksam medlem i Massörerna

Momentbeskrivning - Massörerna

Försäkringsblad - Massörerna

 
 

Tilläggsförsäkring

Om du tecknar försäkring som yrkesverksam har du även möjlighet att teckna tilläggsförsäkringar enligt nedan. För all tilläggsverksamhet inom det alternativmedicinska området gäller att man genomgått adekvat utbildning för verksamhetsområdet samt är certifierad/diplomerad.

 

Tillägg klass 1 med tilläggspremie 250 kr

Behandlingsmetoder och tekniker där syftet är att behandla olika invärtesmedicinska tillstånd där tabletter och vätskor tas invärtes samt psykiska och mentala tillstånd. Exempel på discipliner som ingår är näringsterapi, homeopati och olika former av samtalsterapi. Fotvård ingår också i denna kategori.

 

Tillägg klass 2 med tilläggspremie 400 kr

Behandlingsmetoder där man använder penetrerande tekniker såsom akupunktur.

 

Tillägg riskklass 3 med tilläggspremie 1 000 kr

Hudvårdsbehandling samt alla behandlingar där laser förekommer. Vid behandlingar med laser kan en högre tilläggspremie tillämpas beroende på vilken typ av laser man använder.

 

 

Elevförsäkring

Försäkringen gäller för dig som studerar till massör enligt utbildningsplan. Försäkringen gäller från och med anmälningsdatum, under din utbildningstid till massör, dock max ett år från anmälningsdatum. Skulle din utbildning vara längre än ett år skall förnyelse ske av elevförsäkringen.


Årspremie: Elevförsäkring inkl. medlemskap i Massörerna 525 kr 
 

Elevförsäkring för medlem i Massörerna

 
 

Sjukavbrottsförsäkring

Sjukdom och olyckor kan drabba alla. Skulle det hända dig och det blir ett avbrott i företagets verksamhet bidrar en sjukavbrottsförsäkring till företagets fasta kostnader. Försäkringen ger ersättning om du blir arbetsoförmögen på grund av sjukdom eller olycksfall som berättigar till sjukpenning, sjukbidrag eller förtidspension och som leder till ett avbrott i verksamheten. Försäkringen gäller även vid dödsfall. Försäkringsbeloppen kan väljas enligt nedan och betalas som längst ut under 11 månader, efter 30 dagars karens.

 

Årspremie (per person)
Ålder 5 000 kr/mån 10 000 kr/mån 15 000 kr/mån 20 000 kr/mån 25 000 kr/mån 30 000 kr/mån
<30 år 825 kr 1 379 kr 2 069 kr 2 759 kr 3 449 kr 4 138 kr
30 - 39 år 880 kr 2 069 kr 2 940 kr 4 138 kr 5 172 kr 6 207 kr
40 - 49 år 1 650 kr 3 158 kr 4 737 kr 6 316 kr 7 841 kr 9 419 kr
50 - 59 år 2 970 kr 5 808 kr 8 712 kr 11 616 kr 12 342 kr 17 424 kr
Årspremierna avser 2018

 


Sjukavbrottsförsäkring för medlem i Massörerna

Ansök om Sjukavbrottsförsäkring

 

 

Villkor

AA:2 - Allmänna avtalsbestämmerlser och Definitioner

GRK10:4 - Grundvillkor för Konceptförsäkring
T128:2 - Behandlingsskadeförsäkring
T107:3 - Sjukavbrottsförsäkring

 

 

Kontakta oss!

Adekvat Försäkring AB

|

Linnégatan 23, 352 33 Växjö

|

Tel 0470-70 40 50

|

massorerna@adekvatforsakring.se